Image
m11_monochrom_andre_d_wagner_website_hero_3840x2106.jpg

Fotografia uliczna w Nowym Jorku

Andre D. Wagner i Leica M11 Monochrom

Image
m11_monochrom_andre_d_wagner_website_portrait_800x800.jpg
Nie próbuję dokumentować tego, co widzę, myślę o emocjonalnej jakości obrazu.
Andre D. Wagner

W 2013 roku Andre D. Wagner po raz pierwszy wziął aparat Leica do swoich rąk – i była to miłość od pierwszego kliknięcia. Fotograf skupiony na czerni i bieli zwiedza Nowy Jork z Leicą M11 Monochrom, staje się jednością ze swoim aparatem. Jego kompaktowość i intuicyjna obsługa sprawiają, że jest naturalnym przedłużeniem oka. Aparat powstał jako deklaracja miłości do fotografii czarno-białej, a więc dla wszystkich, którzy oddają się tej formie sztuki fotograficznej. Jak Andre D. Wagner, który w rzekomych ograniczeniach fotografii czarno-białej odkrywa prawdziwą wolność artystyczną.

Remote video URL
Image
m11_monochrom_andre_d_wagner_website_content_1740x1160.jpg

Mogę skierować ten aparat na naprawdę dowolne miejsce i zamienić chwilę w coś inspirującego dla innych. To po prostu piękna i potężna rzecz.

Andre D. Wagner finds inspiration everywhere on the streets with the Leica M11 Monochrom – capturing shades of reality in black and white. The NYC street photographer doesn’t just want to copy reality. His photographs get into the heart of his own relationship with reality, translating the emotions and inspiration into evocative images. The Leica M11 Monochrom helps him to transform every scene into something powerful and beautiful.

Andre D. Wagner znajduje inspirację wszędzie na ulicach dzięki Leica M11 Monochrom – uchwycenie odcieni rzeczywistości w czerni i bieli. Nowojorski fotograf uliczny nie chce po prostu kopiować rzeczywistości. Fotografie trafiają w sedno jego własnych relacji z rzeczywistością, tłumacząc emocje i inspiracje na sugestywne obrazy. Leica M11 Monochrom pomaga mu przekształcić każdą scenę w coś potężnego i pięknego.

Image
m11_monochrom_andre_d_wagner_website_gallery_1740x1160_01.jpg
Image
m11_monochrom_andre_d_wagner_website_gallery_1740x1160_02.jpg
Image
m11_monochrom_andre_d_wagner_website_gallery_1740x1160_03.jpg
Image
m11_monochrom_andre_d_wagner_website_gallery_1740x1160_04.jpg
Image
m11_monochrom_andre_d_wagner_website_gallery_1740x1160_05.jpg
Image
m11_monochrom_andre_d_wagner_website_gallery_1740x1160_06.jpg
Image
m11_monochrom_andre_d_wagner_website_gallery_1740x1160_07.jpg
Image
m11_monochrom_andre_d_wagner_website_gallery_1740x1160_08neu.jpg
Image
m11_monochrom_andre_d_wagner_website_gallery_1740x1160_09.jpg
Image
m11_monochrom_andre_d_wagner_website_gallery_1740x1160_10.jpg
Image
m11_monochrom_andre_d_wagner_website_gallery_1740x1160_11.jpg
Image
m11_monochrom_andre_d_wagner_website_gallery_1740x1160_12.jpg
Image
m11_monochrom_andre_d_wagner_website_prallax_3840x2106.jpg

“Chodząc po ulicach, prawie zapominam, że mam ze sobą M11 Monochrom. I to właśnie jest takie piękne, ponieważ jest przedłużeniem mojego oka.”

Image
m11_monochrom_andre_d_wagner_webisite_m11_teaser_3840x1780.jpg

Leica M11 Monochrom

Symfonia świateł i cieni